سلجوقی، نخستین مترجم فارسی آثار ارسطو
268 بازدید
تاریخ ارائه : 2/19/2015 8:53:00 AM
موضوع: فلسفه

بدون تردید، ارسطو یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان جهان قلمداد می گردد. آثار برجای مانده او در زمینه ای حکمت و طبیعیات، هنر و ادبیات، اخلاق و سیاست، از جمله آثار بی نظیری است که برای فیلسوفان و اندیشوران بعد از او به ارث مانده و به زبانهای مختلف جهان برگدانده شده است.
کتاب: «اخلاق نیکوماخوس» یکی از این آثار است، آقای دکتر رضا داروی اردکانی(از استادان نامدار دانشگاه تهران) از دوران دانشجویی خودش در دانشگاه تهران یاد می کند و در پاسخ به این پرسش که «بهترین کتابی که تاکنون خوانده¬اید، کدام بوده است؟» می¬گوید: «یکی از مهم¬ترین درس¬های ما، درس فلسفۀ ارسطو بود. پنج شش نفری بودیم که می نشستیم و با هم متن فرانسۀ کتاب مابعدالطبیعۀ(متافزیک) ارسطو را می¬خواندیم. متن مابعدالطبیعه بسیار موجز است و به آسانی مطالب آن را نمی توان دریافت. برای فهم مطالب مابعدالطبیعه هرجا کتابی راجع به ارسطو و یا از ارسطو می یافتم می خواندیم. یک روز در یک کتاب فروشی با کمال تعجب ترجمه فارسی کتاب «اخلاق نیکوماک» را دیدم. نام مترجم آن صلاح الدین سلجوقی بود. تا آن روز نام صلاح الدین سلجوقی را نشنیده بودم و در جایی ندیده بودم که کتاب ارسطو اخلاق نیکوماک ترجمه شده باشد. کتاب را خریدم و همانجا شروع به خواندن کردم و تا تمام آن را نخواندم، کنار نگذاشتم. اعجابی که نسبت به ارسطو دارم با خواندن همین کتاب در من پیدا شد. ارسطو استاد فیلسوفان است».
آقای داکتر داوری این خاطره در مصاحبه بلند خودش مندرج در آخر کتاب فیلسوف فرهنگ، که برای تجلیل از مقام علمی ایشان چاپ شده، نقل نموده است.
کتاب اخلاق نیکوماخس ارسطو، نخستین بار، توسط مترجم دانشور کشور، آقای صلاح الدین سلجوقی به زبان فارسی ترجمه شده است. و حتی در خارج از افغانستان مشتری و خواننده داشته است.
از دیگر آثار سلجوقی: نقد بیدل، تجلی خدا در آفاق و انفس، سرگذشت یتیم جاوید(پیامبر اسلام)، و... است.